„Obleč sa do rovnošaty, vstávaj z postele,
učitelke neríč, žes byu včéra v kostele.
Kravatu, znak SZM máš pevne na prsách,
budeš bránit vlast pred neprítelem z USA.
Červené šatky a modré košele,
šeci pjejú do kroku svorne a vesele.
Holubice míru leťá naráz k nebesám,
až k Černému moru, kde je mjesto Odesa.“

V Gbelskom ochotníckom divadle GBELÍK máme za sebou náročný týždeň. Behom pár dní sme odohrali v Dome kultúry v Gbeloch 9 predstavení svojej novej divadelnej hry s názvom Červené šatky. Na pódiu sme stáli po 19 mesiacoch, na tom gbelskom po takmer 2 rokoch. Pandémia ochorenia COVID-19 totiž ovplyvnila aj divadlo. Na čas nám zrušila nielen vystúpenia, ale aj skúšky. Aby sme len tak nestagnovali, začali sme so skúšaním aspoň online.  Ale ani tá najmodernejšia technika nedokáže nahradiť osobný kontakt a to, čo je pre hercov najdôležitejšie a to je smiech a potlesk nášho publika. Preto sme nesmierne šťastní, že sa nám konečne podarilo hrať pre našich gbelských divákov, za čo patrí vďaka mestu Gbely a Správe mestského majetku.

O čom teda naša hra je, ako vznikla, koľko v nej hrá hercov? S námetom prišla Petra Horinková, na scenári sa okrem nej podieľali Radoslav Irša, ktorý je zároveň režisérom, Jana Masárová a Petra Volková. Scenáristami sú ale aj ostatní divadelníci – takmer na každej skúške pribudla do hry nejaká nová veta, vtip, originálne záhorácke  slovo (pochopiteľne vyhrávajú tie s „dz“ J ). Je vlastne spoločným dielom nás všetkých.

Dej sa odohráva v dobe, ktorú si mnohí z nás pamätajú, v roku 1984 v našom rodnom meste. Rozpráva príbeh niekoľkých rodín. Mohli ste v nej v nej vidieť utláčanú rodinu naftára Mišu a jeho manželky Hanky, sekretárku z MNV, murára Staňu a predavačku Božku, ktorí predávajú pod pultom nielen pomaranče, ale aj „cihle a ciment“, premotivovanú súdružku učiteľku, namyslenú pani doktorku, zamilovaného učiteľa hudby, veksláka Džonyho a šenkérku Mariku, ktorí si žijú svoj diskopríbeh, farára, ktorý chodí za svojimi ovečkami do šenku, upratovačku, ktorá všetko vie a všetkých pozná, ale aj pionierov a iskričky,  „šóru“ na pomaranče, holubičky mieru, bony a spartakiádu J. Postáv na pódiu bolo neúrekom. Každá z nich bola iná a predsa mali niečo spoločné. Všetci chceli získať dedičstvo po starom gbelskom rodákovi, ktorý zomrel v Nemecku a zanechal tam po sebe slušný majetok. Ale sú peniaze naozaj tým, čo nám všetkým chýba ku šťastiu?

Nie vždy sa dá všetko povedať slovami a keď slová nestačia, je tu hudba Mateja Vrbňáka. Všetky piesne v Červených šatkách – texty aj hudba – sú jeho vlastná tvorba a sú neskutočne dobré – dopovedia nedopovedané, chytia za srdce, prinútia vás rozmýšľať.

„Každá doba si nese svúj hrích,
ščascí a lásku, aj detský smích.
Bezmoc a strach, nádej a víru,
že slušnost a pravda nás povedú k míru.“